תקנון ותנאי שימוש

תקנון תנאי שימוש באתר בניהול Shoptribute ותנאי הרכישה המוסכמים בחנויות

 1. ברוכים הבאים לאתר בניהול קבוצת Shoptribute
 2. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתרי האינטרנט של  Shoptribute כן את התנאים לרכישה בחנויות המקבלות שירות מאיתנו.
 3. הצפייה והשימוש והרכישה באתר והן בחנויות בניהול Shoptribute  כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.
 4. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.
 5. Shoptribute רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.
 6. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.
 7. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
 8. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.
 9. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.
 10. בכל מקום בו רשום Shoptribute הכוונה היא מפעילי אתר האינטרנט, בכל מקום בו רשום "בעל החנות" הכוונה היא לבעל החנות ממנה מבצעת הרכישה.
 11. תוכן האתר, וכל עסקה שמבוצעת זו באחריות הבלעדית של בעל החנות.

תנאי הרכישה באתר  בניהול Shoptribute

 1. קבוצות Shoptribute נותנת שירות בניית אתרים המקשרים בין לקוחות לבעלי חנויות שונות ברחבי הארץ.
 2. בחירת מוצרים, הוספה לסל, וביצוע הזמנה- איננה מהווה אישור לביצוע הזמנה בפועל, אלא יוצרת ממשק נוח בין הקונה לבעל החנות ("המוכר").
 3. לאחר שליחת הזמנה דרך האתר, האחריות לביצוע ההזמנה עוברת לטיפול של בעל החנות מול הלקוחות.
 4. המחירים המופיעים באתר הינם לאחר מע"מ.
 5. ל Shoptribute אין כל אחריות על תקינות, הספקה, תשלום, ניהול מלאי של אף מוצר באתר, כלל המכירה באחריות הבלעדית של בעל החנות (יצוין באתר החנות).
 6. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.
 7. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג החנות ממנה מתבצעת הרכישה תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. ויצור נציג מכירות מטעם החנות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום שיבוצע בטלפון בלבד. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה.
 8. טעות קולמוס – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה יהיה בעל החנות רשאי לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה.
 9. כלל פעילויות הרכש באתר באחריות הבלעדית של בעל החנות, לרבות:
  1. עדכון מלאי החנות
  2. עדכון מחירי המוצרים
  3. קליטת ההזמנה
  4. טיפול, ביצוע והוצאת חשבונית עבור הקונה
  5. טיפול במשלוח המוצרים שנרכשו
  6. הספקת המוצרים
  7. מענה ללקוחות בכל נושא שעולה מרכישת מוצרים באתר

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט בניהולו של Shoptribute

 • ביטול עסקה ויבוצע רק מול בעל החנות, בכתב\ בטלפון\ בדואר אלקטרוני.
 • כל ביטול עסקה באחריות הבלעדית של בעל החנות, ואין לShoptribute אחריות לביטול העסקה\ משלוח\ תשלום.

אחריות הניתנת על מוצרים שנרכשו דרך האתר באחריות הבלעדית של בעל החנות.

פרטי צור קשר מופיעים בדף הבית של האתר.